Vanskelig å bekjempe

Vanskelig å bekjempe


Menneskehandel, også kalt trafficking, er i ferd med å passere narkotika og innta andreplassen som den største illegale økonomien i verden, etter handel med våpen. De senere år har kvinner i økende grad inntatt funksjonene som «bakmenn». FN og andre innser at mye mer må gjøres. Side 37