Få riktige anførselstegn i WP

Med dette innstikket i WordPress får du automatisk oversatt den innebygde ‘curly quotes’ til korrekte norske anførselstegn (Guillemets, «sjevroner», ‘double angle quotes’).

Also in english further down on the page.

Få korrekte guillemets i WordPress

Få korrekte guillemets i WordPress

WordPress’ innebygde ‘curly quotes‘ er simpelthen ikke korrekt norsk tegnsetting. På norsk – og en rekke andre språk – er det korrekt å bruke såkalte sjevroner, Guillemets, på engelsk ‘double angle quotes‘.

Dette innstikket i WordPress er et filter som automatisk skifter ut ‘curly quotes’ med korrekte norske doble «-» anførselstegn i teksten din.

Innstikket legger til et par filtre i WordPress-installasjonen som erstatter den numeriske ascii-koden for curly quotes med riktige nummer for «de norske»:

venstre = str_replace('“', '«', $curl);
og
høyre = str_replace('”', '»', $curl);

All tekst på din blogg der du bruker anførselstegn, vil nå få korrekt norsk formatering.

NB! Innstikket virker ikke dersom du har fjernet wpautop eller filtre i din WordPress-installasjon.

In english

The Automatic Angle Quotes plugin adjust ‘curly quotes’ to double angle quotes, Guillemets, which is correct quotation mark in Albanian, Arabic, Armenian, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Estonian, Franco-Provençal, French, Galician, Switzerland, Greek, Italian, North Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Portuguese (European), Russian,  some languages of the former Soviet Union using Cyrillic script, Spanish (in Spain), Swiss languages, Turkish, Ukrainian and Vietnamese.

Will not work if the wpautop is turned off or filters have been removed.

The plugin is basically a filter that replace the ‘curly quotes’ with double angle quotes, like this:

left curl = str_replace('“', '«', $curl);
and
right curl = str_replace('”', '»', $curl);

Download plugin/Innstikket finner du her

Installering/install

  1. Legg filen i WordPress->wp-content->plugin-mappen / put plugin in plugin-folder
  2. Aktiver innstikket i kontrollpanelet / activate in controlpanel
  3. (det er ikke noe punkt tre, egentlig…) / you’re done!
Be Sociable, Share!

Legg gjerne inn en replikk eller ny kommentar