Julenissen er trolig død

Skal julenissen rekke å utføre jobben på julaften, må sleden gå så raskt at alle reinsdyrene vil fordampe i løpet av fire tusendels sekund. Om julenissen startet sleden, er han trolig død nå.

Gravstøtten til Julenissen...

Gravstøtten til Julenissen...

Finnes det en julenisse? Spørsmålet har vært gjenstand for spekulasjon i generasjoner. Vi har altså følgende hypotese: Det finnes en julenisse som besøker alle snille barn. Julenissen benytter flygende reinsdyr og slede ved levering av julegaver. En gruppe fysikere og matematikere fra flere land har i et diskusjonsforum på nettet over tid postet analyser og regnestykker om fenomenet ut fra kjente fysiske fakta, og langt på vei i julenissens favør.

Analysen blir som følger: Ingen kjente reinsdyrraser kan fly. Men det finnes rundt 300.000 dyrearter som ennå ikke er vitenskapelig kjent eller klassifisert. Selv om de fleste av disse er insekter og laverestående arter, finnes det fortsatt en mulighet for at det finnes flygende reinsdyr og at julenissen er den eneste som kjenner denne arten.

Det finnes rundt to milliarder barn under 18 år i verden. Siden julenissen av kulturelle og historiske grunner ikke betjener muslimske, hinduistiske, jødiske, og buddhistiske barn, reduseres antall barn som julenissen skal besøke julaften til rundt 380 millioner.

823 hjem i sekundet

Basert på et gjennomsnitt på 4,11 barn pr. husholdning, skal julenissen besøke 91,8 millioner hjem, forutsatt at det finnes et snilt barn pr. hjem.

Det betyr at julenissen må reise 1088 km pr sekund – 3000 ganger raskere enn lyden

På grunn av verdens inndeling i tidssoner, vil julenissen maksimalt kunne arbeide 31 timer julaften, om han reiser fra øst mot vest, noe som er mest logisk.

For å betjene de 91,8 millioner hjem, må julenissen besøke 823 hjem i sekundet. Det gir julenissen ett tusendels sekund å parkere sleden, hoppe ut, klatre opp på taket, fyke ned gjennom pipa, børste av seg sot, plassere gavene under treet, klatre opp gjennom pipa, børste av seg sot, klatre inn i sleden og kjøre videre.

Om vi antar at de 91,8 millioner hjem er jevnt fordelt over jordens overflate, noe som selvsagt ikke er riktig, men som likevel kan aksepteres som en forutsetning for de videre beregninger, gir det en gjennomsnittlig avstand på 1,3 km mellom hver stopp. Reiseruten blir da 121,5 millioner kilometer.

Det betyr at julenissen må reise 1088 km pr sekund – 3000 ganger raskere enn lyden. Til sammenligning kan det nevnes at den raskeste farkost menneskeheten så langt har konstruert, Ulysses romsonde, har en maksimal hastighet på 43,5 km pr. sekund. Et konvensjonelt reinsdyr kan maksimalt oppnå ca. 24 km/time.

214.200 reinsdyr

Et annet viktig innslag er sledens last. Om vi antar at hvert barn bare får en gave som ikke veier mer enn et middels stort Legosett, vil sleden ved start veie 160.650 tonn! I tillegg kommer julenissen, som konsekvent beskrives som overvektig. På land kan et konvensjonelt reinsdyr trekke rundt 150 kilo.

Om vi antar at et flygende reinsdyr kan trekke 10 ganger mer enn tradisjonelle reinsdyr, slik vi kjenner dem, vil det ikke være mulig å trekke sleden med åtte eller ni reinsdyr. Det trengs 214.200 reinsdyr! Det øker vekten på ekvipasjen til 176.715 tonn, og da regner vi verken med julenissens eller sledens vekt.

Til sammenligning: Vekten blir fire ganger skipet Queen Elisabeth.

176.715 tonn med en fart på 1088 km. pr. sekund gir enorm luftmotstand. Denne luftmotstanden vil varme reinsdyrene opp på samme måte som når et romskip flyr inn i jordens atmosfære.

Eksplosiv kjedereaksjon

«Alle reinsdyrene (214.200) vil fordampe i løpet av fire tusendels sekund»

De to første reinsdyrene vil bli utsatt for en energimengde tilsvarende 14,3 Quintillion joule pr. sekund – hver! Kort sagt, de to første reinsdyrene vil gå opp i flammer nærmest umiddelbart. Når de to første er borte, vil de to neste utsettes for samme energimengde, slik at det vil oppstå en eksplosiv kjedereaksjon.

Alle reinsdyrene (214.200) vil fordampe i løpet av fire tusendels sekund. Julenissen selv vil bli utsatt for 17.500 ganger tyngdekraften! Julenissen med en vekt på 125 kilo, som antas å være lite, vil bli presset bakover i sleden med en kraft på 2.167.007 kilo. Konklusjonen er enkel: Dersom julenissen startet sleden, er han trolig død nå. Selvsagt er det mulig at julenissen har en teknologi eller behersker dimensjoner som vi ikke kjenner. Reinsdyrets Rudolfs røde nese, som muligens er en avansert form for varmeskjold, kan tyde på at dette er tilfellet. Det er i så fall halmstrået vi fortsatt kan klamre oss til når det gjelder julenissens eksistens.

Be Sociable, Share!

Legg gjerne inn en replikk eller ny kommentar