Funky Business

BOKANMELDELSE: Funky Business er på den ene siden en provoserende, skremmende tankevekkende og underholdende bok. På den andre siden er budskapet også forenlig med Roger Whittakers ballade: «I´ve come to give you mesages of hope».

Kjell A Nordström og Jonas Ridderstråle

Kjell A Nordström og Jonas Ridderstråle

I «Funky business: Med talent danser kapitalen», lanserer Kjell A. Nordström og Jonas Ridderstråle et manifest for vår tids forretningsliv. Den funky fremtiden er her. Funky Business er nødvendig lesning for dem som prøver å forstå språket til, og lære oppskriftene bak, den nye økonomien.

Hells Angels og styreformenn

Funky Business er ikke en tradisjonell managementbok. Så er da heller ikke forfatterne de mest tradisjonelle forskere ved Handelshögskolen i Stockholm.

«Boken er et tilfelle av egenterapi», skriver økonomiprofessorene Nordström og Ridderstråle.

«Vi skrev den for å finne ut hvem vi er, hvor vi er, hva som skjer, og hvorfor. Selv om vi begge arbeider som førsteamanuenser ved Handelshögskolen i Stockholm, er ikke denne boken basert på akademisk forskning i tradisjonell forstand. Den er et resultat av vår personlige, noen ganger tilfeldige og noen ganger uklare, jakt på det som er funk. De siste fem årene har vi lest alt fra Administrative Quarterly til Rolling Stone; vi har besøkt styrerom og noen virkelig lugubre barer; vi har hatt samtaler med statsministere og Hells Angels; og vi har hele tiden diskutert, debattert, argumentert og analysert oss imellom. Vi har hatt som mål å avdekke noen strukturer i en tilsynelatende uorganisert verden…»

Funky tider

Funky Business er på den ene siden en provoserende, skremmende tankevekkende og underholdende bok. På den andre siden er budskapet også forenlig med Roger Whittakers ballade: «I´ve come to give you mesages of hope». I Funky Town er mulighetene like for alle, ikke bare et paradis for den unge vakre og friske jet set-eliten. Boken har seks kapitler.

Det første heter Funky tider og tar for seg den tredje kunnskapsrevolusjonen. Her konstateres at Karl Marx hadde rett. I dag tilhører produksjonsmidlene folket, en ikke folket som kollektiv, men folket som seks milliarder individer med full eiendomsrett til selve kjernen av vårt viktigste produksjonsmiddel: Det er lite, det er grått og veier 1,3 kilo. Vår egen hjerne.

Vi lever allerede i en verden som i høy grad kjennetegnes av tekno-økonomisk paritet. Det betyr at de muligheter som finnes i London, Milano og New York også er tilgjengelig i Gdansk, Kuala Lumpur og Kristiansund.

Funky Business forteller oss at den nye verdenen er annerledes. Glem den gamle verdensordenen. Glem det som var sant i går. Den revolusjonerende sannheten er at 1,3 kilo hjerne har nøkkelen til hele vår framtid. Funky Business er et veritabelt globalt fenomen, betyr mer konkurranse om alt overalt, krever en evig jakt på noe annet, krever organisasjonsfornyelse, setter ledelse i sentrum og funky business gir oss makt.

Dømt til frihet

I annet kapittel, Funkens makt, beskrives den nye virkelighetens tre drivkrefter: Forandringer i teknologi institusjoner og verdier. Den er ingen som fungerer i vakuum. Alt overlapper og henger sammen. De tre forandringene påvirker hverandre samtidig som de påvirker samfunnet, bedrifter og individer.

Teknologien: Begrepet «revolusjon» må vike plass for begrepet «relevans». Visst er det fantastisk kunne på 360.000 tekstsider på en CD, men hvordan skal vi dra nytte av dette til å forbedre livskvaliteten for menneskene? Det andre området som gjennomgår dramatiske forandringer er vår tids store institusjoner: Korporasjonene. Næringslivets forgagne selvtilfredshet har gått over til å bli utrygghet og redsel. Hvordan vil de organisasjonene som nå vokser fram skille seg fra dem som har vært?

Institusjonene må velge mellom fornyelse eller forsvinne. Forfatterne behandler fire institusjoner: Kapitalismen, nasjonalstaten, bedriften og familien. Teknologi, institusjoner og verdier omdannes og snus opp-ned. De utgjør en sammenvevd triade av endringskrefter som påvirker hverandre, og som skaper en global landsby med turbulens, stammesamfunn og nye muligheter. Vi deregulerer våre egne og våre barns liv. Du kan like det eller ikke, men vi er alle dømt til frihet – friheten til velge. Forfatternes sammenfatning så langt er at det avregulerte livet har dømt oss alle til frihet. Denne friheten kan enten håndteres som en ubegrenset mengde konstruktive muligheter eller som så alvorlige valgkvaler at vi blir verdens mest stressede folk.

Uskarpe grenser i Funky town

Den funky byen, som beskrives i tredje kapittel, har to kjennetegn: Overflod og nær gratis informasjonsformidling. Allerede i dag surfer 16 prosent av bilkjøperne markedet på nettet før de kjøper bil. Konkurransen gjelder ikke lenger pris og tradisjonell kvalitet, men oppmerksomhet, kampen om følelser og hjerte. Foretaket eBay, en global auksjonsforretning, har 9000 ulike produkter og 140 millioner besøk i uken på sin web. Der kan man kjøpe det meste til beste dagspris.

Den som vil ha tryggheten i faste priser kan få det, men ikke hos eBay. Da betaler man for å bestemme egen risikoprofil som konsument.

Til og med risikoprofilen kan velges. Den funky byen er hjernebasert. Det norske oljefondet, vårt felles oppsamlede pensjonsfond gjennom 30 år, er på 17 milliarder dollar.

Yahoo er verdsatt til 34,5 milliarder dollar på børsen, drøyt dobbelt så mye. Verden er annerledes, men foretakledernes tankesett henger igjen i den virkeligheten som ikke lenger finnes. Ledelsen i et konsulentforetak reagerer ikke når konsulenter med en nåverdi av fremtidig fakturering på to millioner kroner sier opp, men blir rasende og setter himmel og jord i bevegelse når en lampe verdt 2000 kroner blir stjålet i forbindelse med en personalfest. I den funky byen er grensene uskarpe: Produksjon og konsumpsjon flyter sammen i prosumpsjon.

Nytt, levende, originalt AS

I fjerde kapittel beskrives Funky AS, foretaket i www – the weird wired world. Funky AS er fokusert, balansert og nyskapende. Mens vi applauderer bedriftenes enorme makt, vet vi samtidig at de kommer til å se annerledes ut og oppføre seg på andre måter i morgen.

Men funky organisasjoner gjør ikke bare dette. De gjenskaper vår oppfatning av hva det er som finnes. Forfatterne siterer George Bernhard Shaw i stykket Man and Superman fra 1903: «Den fornuftige organisasjonen tilpasser seg verden, den ufornuftige insisterer på at verden skal tilpasse seg den.»

Som et resultat av dette er fremskrittet avhengig av den ufornuftige organisasjonen. Ken Olsen, som grunnla Digital Equipment, sa det slik: «Det kan være fornuftig å gå ut fra at de fleste generelle oppfatninger er feil». Suksess handler om å skape, ikke tilpasse. Andy Warhol gjorde det. Charlie Parker gjorde det. Michael Dell gjorde det. Muhammed Ali gjorde det. De skapte noe nytt, noe levende og originalt.

Drivkreftene skaper en merkelig, tilkoblet verden. For det første forandrer de måten samfunnet fungerer på. Adferdsmønstre, sosiale forventninger og system gjennomgår forandringer av gigantiske proporsjoner. Samfunnet omstruktureres langs stammegrenser etter hvert som overskudd og overflod blir en del av livet – og av forretningslivet. Og bare de som har en unik oppskrift, kommer til å overleve.

Konkurransefortrinn får man ved å være annerledes. I økende grad er det som er annerledes knyttet til hvordan folk tenker i stedet for hva organisasjoner gjør. I dag er talent det eneste som får kapitalen til å danse. I tider som disse kan vi ikke gjøre det samme som vi alltid har gjort. Nå trenger vi funky business.

Shopping og knulling

Og hva skjer med mennesket? Midt i endringens malstrøm leter mennesker etter forståelse, mening, utvikling, ferdigheter og innsikt. Hvordan skal du lede andre, og hvordan skal du styre ditt eget liv? Dette behandles i kapittel seks: Funky du. I den funky byen får ikke folk sine kick av sølibat og sparing.

Det er opplevelser som gjelder, leisure and pleasure. Den kontroversielle engelske skuespillforfatteren Mark Ravenhill hevder at det bare er shopping og knulling som virkelig kan motivere den yngste generasjonen. Om han bare har 20% rett, er det viktig å være oppmerksom på at vi er i ferd med å kvitte oss med arven etter Martin Luther.

I en slik verden blir lederne stilt overfor helt andre krav enn tidligere. Det siste kapittelet, Fylt av funk, drøfter hva du må gjøre i dag og i morgen for å kunne lykkes i den funky verdenen. De middelmådige vinner aldri. Normal AS er død. Kom ut! Tenk annerledes. Alberto Alessi gjør det allerede. Det samme gjør Steve Jobs. Og Richard Branson. Og Jorma Ollila. De utnytter alle det siste tabu: De konkurrerer om følelser og fantasi.

FORFATTERNE:

Kjell A. Nordström arbeider ved Institutt for internasjonal handel ved Handelshögskolen i Stockholm. Etter avlagt doktorgrad var han med å etablere skolens prestisjetunge lederutviklingsprogram. Kjell A. Nordström sitter blant annet i styret til norske Stokke fabrikker, den svenske internettbedriften Spray Ventures og amerikanske Razorfish.

Jonas Ridderstråle arbeider ved Handelshögskolen i Stockholms lederutviklingsprogram. Ridderstråle har doktorgrad i økonomi og har også skrevet bok om globale innovasjonsprosesser. I tillegg fungerer han som rådgiver, foredragsholder og konsulent for en rekke internasjonale selskaper.

Se også eget websted for Funky Business

Be Sociable, Share!

Legg gjerne inn en replikk eller ny kommentar