Kong Bluetooth

Mens Norge arrangerte Vinter-OL, utviklet den svenske mobilprodusenten Ericsson i 1994 teknologien bak Bluetooth. Kong Harald Blåtann ble gjort til symbolet på prosjektets grunnleggende formål: Å skape et integrert system der alle enheter kan kommunisere med hverandre. Den velkjente logoen bruker også nordisk runeskrift i en fusjon som tilsvarer de latinske bokstavene «H» og «B».

Oppkalt etter Harald Blåtann

Oppkalt etter Harald Blåtann

Bluetooth er en teknologi som brukes for trådløs kommunikasjon. Opphavet til navnet er den dansk-norske vikingekongen Harald Blåtann, den andre i dansk kongerekke, fra år 958 til år 987. Han omtalte seg selv som konge av hele Danmark og Norge. I virkeligheten var det beskjedne deler av Norge han regjerte over, men gjennom utstrakt kommunikasjon forente han forskjellige vikingkongedømmer i Danmark, Sverige og Norge.

Bluetooth brukes gjerne til å knytte sammen trådløse enheter og overføre data mellom disse, som mobil, PC, høytalere, mus, tastatur, skriver og så videre. Mulighetene og alternativene er svært mange. Mellom hodesett og mobiltelefon i en lukket koffert, for eksempel. Antall enheter med Bluetooth har økt dramatisk på få år. Over 500 millioner apparater støtter i dag kommunikasjon med Bluetooth-teknologien. Rekkevidden er i utgangspunktet inntil 10 meter, men kan utvides kraftig med ekstra sendere. Dagens Bluetooth har en maksimal båndbredde på omkring 1 Mbps, men det vil øke kraftig i neste generasjon.

Av det Harald Blåtann etterlot seg, er det mye som vitner om at han hadde god kommunikasjon med omverdenen: Han var med å innføre kristendommen til Norden, bygde Danmarks første kirke, hentet en av de aller største steinene i Danmark til midten av Jylland, fikk en irsk billedhugger til å hogge runer i den. Det blir hevdet at han var en god diplomat, mens andre mener han var flink til å spille grupper opp mot hverandre.

Bluetooth-teknologien ble en åpen standard i 1999. Det betyr at teknologien kan brukes av alle, såfremt det følger standardene som fastsettes av industrikonsortiet Bluetooth SIG. Denne gruppen har i dag over tusen medlemmer. De ni ledende hovedmedlemmene er store og kjente firma som: 3Com, Agere Systems, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia og Toshiba (mer på: Bluetooth.com).

I nær framtid vil hastigheten og mulighetene mangedobles. Etter at industrikonsortiet Bluetooth SIG nylig har inngått en samarbeidsavtale med WiMedia om utvikling av neste generasjon Bluetooth. Produkter med den nye høyhastighets Bluetooth kan være på markedet allerede i andre halvår 2008. De første prototypene som kombinerer Bluetooth og UWB skal være klare i andre kvartal 2007. Apparater med den nye standarden skal kunne opprette trådløse forbindelser til hverandre i hastigheter opptil 480 Mb/s! Det er også avtalt at den nye generasjonen Bluetooth skal fungere med alle tidligere utgaver.

Men hvordan fikk Harald kallenavnet blåtann? På gammelt dansk ble ordet blå også brukt om mørk. Noen hevder at kong Harald rett og slett var veldig glad i blåbær. I romanen «Røde Orm» forteller forfatter Frans G. Bengtsson om følget som kom til kongsgården på Jylland og der traff en konge med skrekkelig tannverk i sine to kraftige, blåfargede hjørnetenner, «lik huggtennene på en gammel galt» – men at kongen nektet å trekke dem!

Ingen vet svaret med sikkerhet.

Be Sociable, Share!

Legg gjerne inn en replikk eller ny kommentar